Les presents Condicions Generals de Compra i la Política de Privacitat regulen l'ús del lloc web www.olismacia.com (en endavant " el lloc web ") del que Olis Macià SA (en endavant " Olis Macià " ) és titular . Olis Macià , S.L. és una societat limitada mercantil .
La utilització per part del client dels serveis de la botiga d'Internet de www.olismacia.com pressuposa , en tot cas , l'adhesió a les Condicions Generals de Compra en la versió publicada per olismacia en el moment mateix de l'ordre de compra . Per això , és convenient que el client llegeixi aquestes Condicions Generals abans de procedir a realitzar una compra .


Àmbit del contracte


Les presents Condicions Generals de Compra s'apliquen a la venda de tots els productes d'Olis Macià a través de la seva pàgina web , a consumidors als que se'ls pugui lliurar comandes a Europa (només zona euro ) .
Límit de compra

Els preus aplicables són els indicats en la pàgina web en la data de la comanda. Els preus que apareixen detallats en cada producte inclouen l'IVA ( Impost sobre Valor Afegit ) . L'import de les despeses d'enviament s'indica al client de manera desglossada en el moment en què realitzi la comanda . Olis Macià , SA es reserva el dret d'efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes , podent actualitzar , fins i tot diàriament , productes i preus en funció de les novetats que vagin apareixent .
En el cas d'enviaments a Canàries , Ceuta i Melilla , el client haurà d'abonar les despeses de duana corresponents , els quals variaran en funció del pes de l'enviament. El mateix passa amb Suïssa i Noruega , en aquest cas l'import de les despeses de duana depèn de l'import total de la comanda .


Pagament


Totes les compres es poden pagar amb targeta de crèdit Visa ® , Mastercard ® o American Express ® així com amb targeta de dèbit 4B o 4B Maestro (el que implica un càrrec automàtic ) i Sistema PayPal . En qualsevol cas , l'elecció del mitjà de pagament es realitza, durant el procés de compra , a la pantalla corresponent .
El client ha de notificar a Olis Macià qualsevol càrrec indegut o fraudulent a la targeta utilitzada per a les compres , mitjançant correu electrònic o via telefònica , en el menor termini possible perquè Olis Macià pugui realitzar les gestions oportunes .
Addicionalment els proveïdors o emissors de mitjans de pagament poden adoptar mesures antifrau, que comporten el rebuig de cert tipus d'operacions  Olis Macià no és responsable de l'aplicació d'aquest tipus de polítiques de seguretat .
Disponibilitat dels productes
Totes les comandes estan subjectes a disponibilitat dels productes. Si es produeixen incidències quant al seu subministrament, o si no queden articles en esto, s'informarà immediatament al client i es procedirà al reemborsament de qualsevol quantitat que hagués pogut haver abonat


Lliurament


El lliurament es realitzarà a l'adreça indicada pel client, que pot ser diferent de la de la seva residència habitual , podent-se enviar al seu lloc de treball o fins i tot a una tercera persona a qui es vulgui fer un regal. En qualsevol dels supòsits s'exigirà la identificació del comprador o de la persona a la qual s'adreça el producte mitjançant document oficial que l'identifiqui i signatura de l'albarà de lliurament. El termini de lliurament que es fixi en el Lloc Web tindrà caràcter merament indicatiu . Tanmateix , Olis Macià s'esforçarà per respectar aquest termini , no essent responsable en cas de sobrepassar el termini inicialment estimat .
En el cas de lliuraments a Illes Canàries, Ceuta i Melilla , el client haurà de pagar les despeses de duana corresponents en el moment de rebre la comanda . Aquests varien en funció del pes de la comanda i poden suposar uns 20 €. En cas que el client no retiri la comanda un cop aquest estigui a la duana , correrà amb les despeses que generi la seva tornada al magatzem d'Olis Macià a Artesa de Segr , Lleida . Aquestes despeses es descomptaran de l'import de la devolució de la compra.